Belgische huis en graf plaat van een Oudstrijder, een Vuurkruiser. Militaria WO I (1900-1918)

2 leuke platen welke in Belgie gebruikt zijn.De emaille plaat zat op het huis, waar een oudstrijder, Vuurkruiser woont.linksboven zie je het vuurkruis afgebeeld.de bronzen plaquette is de Vuurkruiser, maar dan vergroot.deze werden op het graf van de oudstrijder of drager van de medaille vuurkruis, geplaatst. De grafplaat komt van een geruimd graf en is…